Level 220 Level 222
Level 221

3301 - 3315


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to print
wydrukować
to send
wysłać
job; task
zadanie
to deal (with sth); to handle (sth); to take care (of sth)
załatwić (coś)
enclosure
załącznik
to enclose
załączyć
to put to take /to write down
zanotować
to make a note (of sth); to record (sth)
zapisać (coś)
notes
zapiski
to invite
zaprosić
invitation
zaproszenie
to replace (sb); to substitute (for sb)
zastąpić (kogoś)
substitution; replacement
zastępstwo
to notify (sb of sth)
zawiadomić (kogoś o czymś)
notice/notification (of sth)
zawiadomienie (o czymś)