Level 211 Level 213
Level 212

3166 - 3180


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Better luck next time.
Mówi się trudno.
Better luck next time.
Następnym razem pójdzie lepiej
out of luck; down on (sbs) luck
nie mający szczęścia
He didnt make it.
Nie udało mu się.
to make it big
odnieść ogromny sukces
roaring success
oszałamiający sukces
on the losing/the winning side
po stronie zwyciężonych/zwycięzców
to meet (sbs) Waterloo
ponieść sromotną klęskę
landslide victory
przygniatające zwycięstwo
Pyrrhic victory
Pyrrusowe zwycięstwo
to turn out fine/bad
skończyć się dobrze/źle
to fall through
skończyć się fiaskiem
box office winner/ /success
sukces finansowy
Your luck may turn.
Szczęście może się odwrócić.
stroke of good luck
szczęśliwe zrządzenie losu