Level 191 Level 193
Level 192

2866 - 2880


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
posts/positions previously held
dotychczasowe miejsca/stanowiska pracy
identity ; identity card
dowód tożsamości
entrance/ /final examination
egzamin wstępny/końcowy
thorough education
gruntowne wykształcenie
thoroughly educated
gruntownie wykształcony
candidate/applicant for a job
kandydat do pracy
adult education
kształcenie dorosłych
to establish mutual relationships easily
łatwo nawiązywać stosunki międzyludzkie
to be good at school
mieć dobre wyniki w szkole
to be experienced/qualified in ...
mieć doświadczenie/kwalifikacje w ...
place of birth/residence
miejsce urodzenia/zamieszkania
career-minded/oriented
nastawiony na zrobienie kariery
unmarried/single woman
niezamężna kobieta
unmarried/single man
nieżonaty mężczyzna
from... to/till/until...
od ... do ... (z określeniem czasu)