Level 188 Level 190
Level 189

2821 - 2835


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
open; open-minded
otwarty (cecha charakteru)
diligent
pilny
application
podanie (wniosek)
to give (sth) up
porzucić (coś)
post (job/ /position)
posada (praca/stanowisko)
work; labour; labor (Am)
praca (czynność/zadanie do wykonania)
job (post/ /position)
praca (posada/stanowisko)
to work (for sb)
pracować (dia kogoś)
practice
praktyka (doświadczenie/rutyna)
training (period)
praktyka (okres próbny)
enrolment; employment
rekrutacja
to finish; to stop
skończyć
position(post/job)
stanowisko (posada/praca)
studies
studia
to study
studiować