Level 185 Level 187
Level 186

2776 - 2790


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chef
szef kuchni
locksmith
ślusarz precyzyjny
civil servant
urzędnik państwowy
street cleaner
zamiatacz ulic
medical/ /teaching profession
zawód lekarza/nauczyciela
to qualify; to gain new qualifications
zdobywać nowe kwalifikacje
to change work/ /job
zmienić pracę/zawód
to make a career
zrobić karierę
military man
żołnierz zawodowy
to be between jobs
być chwilowo bez zatrudnienia a przed podjęciem nowej pracy
to be an accommodating kind of boss
być ludzkim szefem
to be on the bottom/top rung of the ladder
być na dolnym/górnym szczeblu drabiny (kariery zawodowej)
to go far
daleko zajść
posthunter
karierowicz polujący na lukratywne stanowiska
headhunter
łowca głów (osoba zajmująca s/ę podkupywaniem pracowników jednej firmy na zlecenie innej)