Level 182 Level 184
Level 183

2731 - 2745


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to replace (sb/ /sth); to substitute (for sb/sth)
zastąpić (kogoś/coś)
ability ; skill
zdolność
watchmaker
zegarmistrz
to change; to alter
zmienić
zootechnician
zootechnik
sailor
żeglarz
promotion
awans zawodowy
to be (sth) by profession
być (kimś) z zawodu
to be held in respect
cieszyć się uznaniem
personnel department
dział kadr
to distribute profits among employees
dzielić zyski między pracowników
ladies hairdresser
fryzjer damski
gentlemens hairdresser;barber
fryzjer męski
delivery person/boy/girl
goniec sklepowy
oil exploiter
górnik naftowy