Level 159 Level 161
Level 160

2386 - 2400


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
labour inspection
inspekcja pracy
H&S inspector
inspektor BHP
labour inspector
inspektor pracy
to go to work
iść do pracy
to retire
iść na emeryturę
to go on a leave
iść na urlop
professional career
kariera zawodowa
labour code
kodeks pracy
professional skills
kwalifikacje zawodowe
time sheet
lista obecności
pay sheet
lista płac
to have ;to hold a regular/a temporary job
mieć pracę stałą/tymczasowa
workplace
miejsce pracy (pomieszczenie/budynek)
to be employed
mieć zatrudnienie
place of employment
miejsce pracy (zakład)