Level 158 Level 160
Level 159

2371 - 2385


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be temporarily/permanently employed
być zatrudnionym czasowo/na stałe
continuity of employment
ciągłość pracy
hard-working
ciężko pracujący
working hours
czas pracy
responsibility allowance
dodatek za odpowiedzialną pracę
to get a rise
dostać podwyżkę
to get a job
dostać pracę
professional experience
doświadczenie zawodowe
trade unionist
działacz związkowy
day off
dzień wolny od pracy
working record
ewidencja czasu pracy
overtime
godziny nadliczbowe (nadgodziny)
hours of work; working hours
godziny pracy
business hours
godziny urzędowania
H&S inspection
inspekcja BHP