Level 157 Level 159
Level 158

2356 - 2370


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to dismiss
zwolnić (z pracy)
to dismissal
zwolnienie (z pracy)
profit
zysk (dochód)
industrial action
akcja protestacyjna pracowników będących w sporze z pracodawcą
employees/workers files
akta pracownika
to promote (sb) to a higher post
awansować (kogoś) na wyższe stanowisko
Health and Safety (H&S)
bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
employment agency
biuro pośrednictwa pracy
employment registry office
biuro zatrudnienia
to be unemployed
być bezrobotnym
to be a master of (sbs) profession
być mistrzem w swoim zawodzie
to be on/off duty
być na/po dyżurze
to be slapdash in (sbs) work
być niedbałym w pracy
to be a real craftsman
być wspaniałym rzemieślnikiem
to be engaged working on...
być zajętym pracą nad ...