Level 145 Level 147
Level 146

2176 - 2190


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
levitation
unoszenie się w powietrzu(lewitacja)
magic/forbidden knowledge
wiedza tajemna/zakazana
to call up a spirit/ghost
wywołać ducha
by magic
za sprawą czarów
to trust (sbs) luck
zaufać szczęściu
coincidence
zbieg okoliczności
fork-bending
zginanie sztućców na odległość
supernatural phenomenon
zjawisko nadprzyrodzone
wicked stepmother
zła macocha
good/bad omen
znak (omen) dobry/zły
not a living soul
ani żywego ducha
to be the sport of fortune
być na łasce fortuny
to kiss each other under the mistletoe
całować się pod jemiołą
A black cat crossed my path
Czarny kot przebiegł mi drogę.
red underwear
czerwona bielizna