Level 1041 Level 1043
Level 1042

15616 - 15630


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Love cannot be compelled.
Serce nie sługa.
Love me, love my dog.
Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi.
Make a mountain out of the molehill.
Robić z igły widły.
Make haste slowly.
Śpiesz się powoli.
Make hay while the sun shines.
Kuj żelazo póki gorące.
Man proposes, God disposes.
Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi.
Many hands make light work.
Im więcej rąk do pracy, tym lżejsza praca.
Many men, many minds.
Tyle zdań, ilu ludzi.
Marry in haste, repent at leisure.
Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy.
Money is the root of all evil.
Pieniądze są źródłem wszelkiego zła.
Money makes the mare go.
Kto smaruje, ten jedzie.
Money makes the world go round.
Pieniądz rządzi światem.
Much cry and little wool.
Z dużej chmury mały deszcz.
Near is my shirt but nearer is my skin.
Bliższa koszula ciału
Never buy a pig in a poke.
Nigdy nie kupuj kota w worku.