Level 1040 Level 1042
Level 1041

15601 - 15615


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
It's the first step that is troublesome.
Najtrudniejszy pierwszy krok.
It takes all sorts to make a world.
Ludzie są różni.
Keep your mouth shut and your eyes open.
Mniej mów, więcej patrz.
Laugh and the world laughs with you; weep, and you weep alone.
Gdy się radujesz, świat raduje się razem z tobą; gdy płaczesz, płaczesz sam.
Laughter is the best medicine.
Śmiech jest najlepszym lekarstwem.
Least said, soonest mended.
Im mniej gadania, tym mniej szkody.
Lend your money and lose your friend.
Dobry zwyczaj nie pożyczaj.
Let sleeping dogs lie.
Nie wywołuj wilka z lasu.
Life is not a bed of roses.
Życie nie jest usłane różami.
Lightning never strikes in the same place twice.
Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce.
Like author, like book.
Jaki pan, taki kram.
Like father, like son.
Jaki ojciec, taki syn.
Like tree, like fruit.
Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
Little things please little minds.
Małe rzeczy cieszą maluczkich.
Lock the stable door after the horse has bolted.
Być mądrym po szkodzie.