Level 1039 Level 1041
Level 1040

15586 - 15600


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Home, sweet home.
Nie ma jak w domu.
Honesty is the best policy.
Uczciwość zawsze popłaca.
Hope for the best, prepare for the worst.
Spodziewaj się najlepszego, przygotuj na najgorsze.
Hope springs eternal in the human breast.
Nadzieja umiera ostatnia.
Hunger is the best sauce.
Głód jest najlepszą przyprawą.
If Mohammed will not come to the mountain, then the mountain must go to Mohammed.
Nie przyszła góra do Mahometa,przyszedł Mahomet do góry.
If we can't as we would we must do as we can.
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.
Ill-gotten, ill-spent.
Kradzione nie tuczy.
In for a penny, in for a pound.
Gdy się powiedziało A, trzeba powiedzieć B.
It cuts both ways.
Każdy kij ma dwa końce.
It never rains but it pours.
Nieszczęścia chodzą parami.
It's a long road that has no turning.
Kiedyś zła passa musi się odmienić.
It's an ill wind that blows nobody any good.
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
It's better to travel hopefully than to arrive.
Lepiej jest dążyć do celu niż cel osiągnąć.
If s no use crying over spilt milk.
Co się stało, to się nie odstanie.