Level 1032 Level 1034
Level 1033

15481 - 15495


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to collect
zbierać (kolekcjonować)
collection
zbiór (kolekcja)
reduced/special rates
bilety ulgowe/zniżkowe
to go from one room to another
chodzić od sali do sali
Filming by permission only'
„Filmowanie tylko za zezwoleniem"
opening hours
godziny otwarcia
to follow the guide
iść za przewodnikiem
illustrated catalogue
katalog ilustrowany
to contemplate a work of art
kontemplować dzieło sztuki
material/spiritual culture
kultura duchowa/materialna
The museum houses one of the finest collections of...
Muzeum mieści jedną z najwspanialszych kolekcji...
The museum is housed at...
Muzeum mieści się w ...
The museum was founded by ... in the years... through... of the... century
Muzeum zostało założone przez ... w latach od... do......wieku.
on display/exhibit/show
na wystawie
Closed for repairs'
„Nieczynne z powodu remontu"