Level 102 Level 104
Level 103

1531 - 1545


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
the sword of Damocles/justice
miecz Damoklesa/sprawiedliwości
cold-blooded murder
morderstwo (popełnione) z zimną krwią
on the beat
na obchodzie (o policjancie obchodzącym swój rewir)
to do (sb's) time
odsiadywać karę w mamrze
to do (sb) out of (sb's) money
oskubać (kogoś) z forsy
first offender
osoba popełniająca wykroczenie pierwszy raz
to fiddle with accounts; to fiddle/to cook the books
oszukiwać przy prowadzeniu księgowości
plain clothes policeman
policjant po cywilnemu
to put (sb) behind bars
posłać (kogoś) za kratki
wanted dead or alive
poszukiwany żywy lub martwy
to let (sb) off lightly
potraktować (kogoś) łagodnie
to get behind bars
powędrować za kratki
jailbird; gaolbird
ptaszek więzienny
to let (sb) off
puścić (kogoś) wolno
beat
rewir policyjny