Level 100 Level 102
Level 101

1501 - 1515


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to disturb the peace
zakłócać spokój
to pay a fine
zapłacić grzywnę
to pay the legal costs
zapłacić koszty sądowe
to pay compensation
zapłacić odszkodowanie
to prevent crime
zapobiegać przestępstwu
crime prevention
zapobieganie przestępczości
to sit on the dock/the jury
zasiadać na ławie oskarżonych/przysięgłych
to prosecute
zaskarżyć do sądu
professional killer
zawodowy morderca
sworn testimony
zeznanie pod przysięgą
pickpocket
złodziej kieszonkowy
shoplifter
złodziej sklepowy
to appeal
złożyć apelację
He is known for violating the law.
Znany jest z łamania prawa.
to be found guilty/not guilty
zostać uznanym winnym/niewinnym