Level 99 Level 101
Level 100

1486 - 1500


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Legal action was brought against him.
Wszczęto przeciw niemu postępowanie sądowe.
to bail (sb) out
wyciągnąć (kogoś) z aresztu za kaucją
to withdraw the charges
wycofać zarzuty
to sentence (sb)
wydać wyrok (na kogoś)
traffic offence
wykroczenie drogowe
to inflict a punishment
wymierzyć karę
to enforce a law
wymusić stosowanie prawa
life imprisonment
wyrok dożywotniego więzienia
sentence/verdict of acquittal
wyrok uniewinniający
suspended sentence
wyrok w zawieszeniu
to sue (sb) for damages
wytoczyć (komuś) sprawę o odszkodowanie za wyrządzone krzywdy
to take the blame/guilt
wziąć winę na siebie
missing person
zaginiona osoba
public menace
zagrożenie publiczne
to ban (sb) from driving
zakazać (komuś) prowadzenia pojazdów