Level 3 Level 5
Level 4

46 - 60


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unbearable
nieznośny, nie do wytrzymania
observe
przestrzegać (np. prawa), zrobić uwagę, zauważać, obserwować
ongoing
trwający, toczący się, bieżący
propose
proponować, wysuwać wniosek
restore
odnawiać, restaurować, przywracać; zwracać, oddawać
vital
niezbędny, konieczny, podstawowy
indispensable
niezbędny, konieczny, nieodzowny
ambiguous
dwuznaczny, wieloznaczny
vague
mglisty, nieokreślony, niejasny, niewyraźny, mętny
apparent
oczywisty, widoczny; pozorny
visible
widoczny, dostrzegalny, widzialny
assert
twierdzić (stanowczo), zapewniać (o czymś)
declare
ogłaszać, wypowiadać, deklarować
astounding
zdumiewający, zadziwiający
astute
bystry, wnikliwy