Level 17 Level 19
Level 18

256 - 270


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
generate
wytwarzać, generować
halt
postój, zatrzymanie się
handle
załatwiać, uporać się, zajmować się
harbor
schronienie, azyl, port, przystań, schronienie
shelter
schronienie
harmful
szkodliwy
insignificant
nieistotny, błahy, znikomy, nieznaczny
meaningless
bez znaczenia, bez sensu
baffling
kłopotliwy, zaskakujący
perilous
bardzo niebezpieczny, ryzykowny
postpone
odraczać, przesuwać (w czasie), odkładać
delay
odkładać (zrobienie czegoś, )opóźniać
promote
zachęcać, sprzyjać, popierać, ułatwiać
boost
zwiększać, zasilać
reject
odrzucać, oddalać (np. skargę), odmawiać przyjęcia