Level 14 Level 16
Level 15

211 - 225


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
thrive
doskonale prosperować, doskonale się rozwijać, kwitnąć
conspicuous
rzucający się w oczy, zwracający uwagę, widoczny
demand
pytać (w sposób agresywny, )żądać, domagać się
endorse
popierać
tremendous
olbrzymi, ogromny, odjazdowy
entirely
całkowicie, zupełnie, kompletnie, wyłącznie
thoroughly
całkowicie, zupełnie, drobiazgowo, gruntownie
erode
erodować, wyżerać
deteriorate
pogarszać się
evaporate
wyparować, znikać
recover
zdrowieć, wracać do zdrowia, odzyskiwać zdrowie, przychodzić do siebie, wracać do równowagi, pozbierać się
retrieve
odnajdować, odnajdywać, odzyskiwać, ratować, poprawiać (np. sytuację), odrabiać (np. zaległości)
reportedly
podobno
crucial
decydujący, przełomowy, niezbędny
dignitary
dygnitarz, dostojnik