Level 10 Level 12
Level 11

151 - 165


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
distinguish
rozróżniać, odróżniać, wyróżniać
discriminate
dostrzegać różnice, rozróżniać
flaw
błąd, słaby punkt, skaza, pęknięcie, rysa
harvest
zbierać (plony)
obtain
dostawać, uzyskiwać, otrzymywać
gain
zyskiwać, nabierać (prędkości np.)
particle
cząstka, odrobina, cząsteczka
carry
nosić, przewozić, przenosić
accurate
dokładny
precise
dokładny, ścisły, ściśle określony, sprecyzowany
classify
klasyfikować
arrange
planować, organizować, ustalać
currency
waluta; powszechny użytek, obieg
thorough
gruntowny, drobiazgowy, sumienny
dense
gęsty, zwarty