Level 2
Level 1

1 - 15


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abroad
za granicą
overseas
za granicą, zagraniczny, zamorski
abrupt
nagle, obcesowo; szorstki
sudden
nagły, niespodziewany
permissible
dopuszczalny, dozwolony
acceptable
do przyjęcia
acclaim
uznanie, przyjmować z uznaniem
praise
chwalić, sławić, wysławiać, zachwalać
truly
naprawdę,zupełnie,prawdziwie,całkowicie
actually
faktycznie, prawdę mówiąc, rzeczywiście, właściwie
adverse
niesprzyjający, niekorzystny
unfavorable
niechętny, niekorzystny, niesprzyjający, nieżyczliwy, nieprzychylny
appealing
pociągający
autonomous
autonomiczny, samorządny, samoistny
haphazardly
przypadkowo, na chybił trafił, chaotycznie