Level 6 Level 8
Level 7

Level 7


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cherished
ulubiony, ukochany
bereavement
bolesna strata
conscientious
sumienny, skrupulatny
finality
nieodwołalność / stanowczość
bachelor
kawaler
spouse
współmałżonek, współmałżonka
squabble
kłótnia, sprzeczka / sprzeczać się
dismal
posępny, ponury
protracted
rozwlekły, przeciągający się
bitterness
rozgoryczenie
prone
podatny na coś / skłonny do zrobienia czegoś
vulnerable
bezbronny, odsłonięty
reliant
zależny
apprehensive
bojaźliwy, lękliwy
timid
płochliwy, nieśmiały