Level 36
Level 37

Level 37


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
miffed
urażony
unravel
rozplątać coś / rozwikłać (zagadkę)
solder
lutować
debacle
klęska, fiasko
stature
pozycja społeczna, ranga / postura
tarnish
nalot
to set about sth
zabrać się do czegoś
cornucopia
róg obfitości / obfitość czegoś
catty
uszczypliwy, złośliwy