Level 2
Level 1

1 - 15 Szkoła


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
PE (Physical Education)
wychowanie fizyczne
social studies
wiedza o społeczeństwie
computer studies
informatyka
crafts
roboty ręczne
religious instruction
religia (katecheza)
kindergarten
przedszkole (syn: playschool)
primary school
szkoła podstawowa
comprehensive school
liceum (brytyjska szkoła ponadpodstawowa)
vocational school
odpowiednik zawodówki
evening class
studia wieczorowe
extramural courses
studia zaoczne
headteacher/headmaster
dyrektor szkoły
just
sprawiedliwy
play school
szkoła dla 4 i 5 latków
highschool
amerykańska szkoła średnia