Level 9 Level 11
Level 10

136 - 150


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
direct delivery
dostawa bezpośrednia
groupage system
system drobnicowy
reloading
przeładunek
cross-docking
przeładunek komplementacyjny
Fast moving consumer goods
dobra konsumpcyjne częstego zakupu (FMCG)
time of delivery
czas dostawy
charge
ładować; oskarżać, obciążać; żądać
courier
pilot wycieczki
fuel surprus charge
dodatkowa opłata paliwowa
excluding
z wyłączeniem
multiple package dispatch
przesyłka złożona z klku paczek
pegging
adres zapotrzebowania
cargo agent
agencja przewozowa
production allocation
alokacja produkcji
value chain analysis
analiza łańcucha wartości