Level 3 Level 5
Level 4

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
They gave him a rapturous welcome.
Witali go w uniesieniu.
It's an intimidating perspective.
To przerażająca perspektywa.
It only whets our curiosity.
To tylko zaostrza naszą ciekawość.
There are prohibitions against incest.
Kazirodztwo jest zabronione.
Pillage, then burn.
Najpierw rabuj, potem pal.
Nature versus nurture.
Natura kontra wychowanie.
I don't want to put you out.
Nie chcę robić ci kłopotu.
Wheat, rye, oat, sty, corn.
Pszenica, żyto, owies, jęczmień, kukurydza.
Plead guilty and repent.
Przyznaj się do winy i okaż skruchę.
Are these beetroots even edible?
Czy te czerwone buraki są w ogóle jadalne?