Level 1 Level 3
Level 2

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Are you putting me on?
Czy ty mnie nabierasz?
The pupils dilate in the dark
Źrenice rozszerzają się w ciemności
To take an oath
Składać przysięge
They were ogling the women
Gapili się na kobiety
Ignorance is a bliss
Ignorancja jest blogosawieństwem
His enthusiasm rubs off on everyone
Jego entuzjazm udziela się wszystkim
Death is imminent
Śmierć jest nieuchronna
A nubile young woman
Atrakcyjna młoda kobieta
She received burns from scalding coffee
Doznała poparzeń od wrzącej kawy
He was given a free pardon
Został ułaskawiony