Level 14 Level 16
Level 15

Talk about the role of non-verbal communication


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cultural differences
różnice kulturowe
interpret
interpretować
convey
przekazywać
social interaction
interakcja społeczna
non-verbal communication
komunikacja niewerbalna
nod your head
skinąć głową
shake your head
potrząsać głową
gesture
gest
shake hands
uścisnąć dłoń
stand tall
być dumnym
fiddle
fałszować
fidget
wiercić się
slouch
garbić się
cross your arms
skrzyżować ręce
look down
patrzeć z góry
eye contact
kontakt wzrokowy
dominance
przewaga
submission
uległość
physical space
przestrzeń fizyczna
physical movement
ruch fizyczny
nonverbal
niewerbalny
opposite sex
płeć przeciwna
sticking out ears
odstające uszy
frowned eyebrows
zmarszczone brwi
dainty feet
drobne stopy
slender hands
smukłe dłonie
spindly legs
chude, "patykowate" nogi
stumpy fingers
krótkie i grube palce
shrug your shoulders
wzruszać ramionami
point at something
pokazywać, wskazywać na coś
lean backwards
odchylać się do tyłu
cross your arms
krzyżować ramiona na klatce piersiowej
make eye contact
nawiązywać kontakt wzrokowy
shake hands with somebody
podać komuś rękę
hug
przytulić, wyściskać
sigh with relief
westchnąć z ulgą
wave your hand at somebody
pomachać komuś ręką
kiss somebody on the cheek
pocałować kogoś w policzek
turn your head away
odwrócić głowę
work colleague
kolega z pracy
acquaintance
znajomy
confident
pewny
shy
nieśmiały
carefully
ostrożnie
trust
ufać
move closer
przybliżać się
proud
dumny
take up space
zajmować miejsce
look somebody in the eyes
spojrzeć komuś w oczy
convince
przekonywać
liar
kłamca
turn somebody's head away
odwrócić głowę
avoid
unikać
directly
bezpośrednio, wprost
push aside somebody's attention
odwracać czyjąś uwagę
over-explain
nadmiernie wyjaśniać
change the subject
zmieniać temat
white lie
niewinne kłamstewko
elaborate lie
wyszukane, misterne, rozbudowane kłamstwo
barefaced lie
bezczelne kłamstwo
lie detector
wykrywacz kłamstw
pre-election debate
debata przedwyborcza
job interview
rozmowa o pracę
reliable
rzetelny
acceptable
akceptowalny