Level 5 Level 7
Level 6

Family and social relationship


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ask sb out
zapraszać kogoś na randkę
be expecting a child
spodziewać się dziecka
be married
być żonatym/zamężnym
be pregnant
byc w ciąży
birth rate
współczynnik urodzeń
break up
rozstać się z kimś
close relation
bliskie pokrewieństwo
distant relation
dalekie pokrewieństwo
chat sb up
podrywać kogoś
date sb
spotykać się/chodzić z kimś
get divorced
rozwieść się
get engaged
zaręczać się
get married to sb
wziąć z kimś ślub
get over sb
dojść do siebie po rozstaniu
go out with sb
wychodzić/umawiać się z kimś
married couple
małżeństwo (dwoje ludzi)
marry sb
ożenić sięz kimś/wyjść za kogoś
nuclear family
rodzina jako podstawowa komórka
primary breadwinner
główny żywiciel rodziny
relationship
stosunki relacje
end a relationship with
zerwać z kimś relacje
have a relationship with sb
mieć z kimś relacje
start a relationship with sb
nawiązać z kimś relacje