Level 14 Level 16
Level 15

211 - 225


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tea (meal)
podwieczorek
Are you ready to order?
Czy jest Pan/Pani gotowy/a do złożenia zamówienia?
be on a diet
być na diecie
book a table
zarezerwować stolik
cook a meal
ugotować posiłek
Could you pass me the salt, please?
Czy mógłbyś mi podać sól?
Do you take sugar?
Słodzisz?
eat out
jeść poza domem
Enjoy your meal!
Smacznegol
fast food/junk food
niezdrowe jedzenie
go on a diet
przechodzić na dietę
have a meal
jeść posiłek
un/healthy food
nie/zdrowa żywność
help yourself
poczęstuj się
home-made meals
posiłki domowe