Level 83 Level 85
Level 84

Giełda


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
allotment of shares
przydział akcji
bear market
bessa; rynek niedźwiedzia
bearer share
akcja na okaziciela
bond market
rynek obligacji
bond
obligacja
bull market
hossa; rynek byka
capital market
rynek kapitałowy
class of share
rodzaj akcji
commodity exchange
giełda towarowa
exchange
giełda
holder
posiadacz (s: owner, possessor)
issuance of bonds
emisja obligacji
to issue shares
emitować akcje
issuer
emitent
municipal bond
obligacja municypalna/komunalna
play the market
grać na giełdzie
preference share
akcja uprzywilejowana
primary market
rynek pierwotny
public offer
oferta publiczna
registered share
akcja imienna
secondary market
rynek wtórny
security
papier wartościowy
share
akcja
stock exchange
giełda papierów wartościowych
stock market crash
krach giełdowy