Level 75 Level 77
Level 76

Przemysł


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alloy
stop (metalu)
assemble
montować
automation
automatyzacja
brewery
browar
brick-worker
cegielnia
brown coal
węgiel brunatny (syn: lignite)
ceramic
ceramika; ceramiczny
coal
węgiel
coal-basin
zagłębie węglowe
coke
koks
conductor
przewodnik (prądu)
copper
miedź
corrosion
korozja
factory
fabryka
foundry
odlewnia
glass
szkło; szklany
hard coal
węgiel kamienny
industrial development
rozwój przemysłowy
industrial
przemysłowy
industry
przemysł
iron ore
ruda żelaza
laser
laser; laserowy
machine
maszyna
manufacturer
producent
manufacturing
produkcja przemysłowa
mass production
masowa produkcja
material
materiał
mechanization
mechanizacja
metal
metal; metalowy
to mine coal
wydobywać węgiel
mine
kopalnia
miner
górnik
outdated
przestarzały
plant
zakład (syn: workshop)
to produce
produkować
progress
postęp
rolling-mill
walcowania
rubber
guma
semiconductor
półprzewodnik
stainless steel
stal nierdzewna
steel
stal
steel-mill
huta stali, stalownia
sugar-mill
cukrownia
surface mine
kopalnia odkrywkowa
technology
technologia
tin
cyna
waste tip
hałda (s: dump)
wood
drewno
wooden
drewniany