Level 61 Level 63
Level 62

Migracja


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
application for asylum
podanie o azyl
to ask for political asylum
prosić o azyl
asylum camp
obóz dla uchodźców (s: refugee camp)
asylum request
prośba o azyl
asylum seeker
uchodźca (s: refugee)
chauvinism
szowinizm
colour of skin
kolor skóry
deportation
deportacja
discrimination
dyskryminacja
displaced person
wysiedleniec
displacement
wysiedlenie
to emigrate
emigrować; wyemigrować
equality
równość
ethnic cleansing
czystka etniczna
ethnic group
grupa etniczna
foreign
obcy; zagraniczny
foreigner
cudzoziemiec
to give sb asylum
udzielić komuś azylu
hatred of foreigners
nienawiść wobec cudzoziemców
homesickness
tęsknota za domem
illegal immigrant
nielegalny imigrant
immigration policy
polityka imigracyjna
integration
integracja
migrant boat
łódź z imigrantami
to migrate
migrować
migration
migracja
minority
mniejszość
multiculturalism
wielokulturowość
nationalism
nacjonalizm
nationalist
nacjonalista
political asylum
azyl polityczny
prejudice
uprzedzenie
race
rasa
racism
rasizm
racist
rasista
refugee
uchodźca
refugee camp
obóz dla uchodźców
right of asylum
prawo azylu
to start a new life
rozpocząć nowe życie
tolerant
tolerancyjny
xenophobia
ksenofobia
xenophobic
ksenofobiczny