Level 11 Level 13
Level 12

Szkoła


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to attend classes
chodzić na zajęcia
board
tablica
break
przerwa
cheat sheet
ściąga
classroom
sala lekcyjna
to collect homework
zebrać zadania domowe
composition
wypracowanie (s: essay)
demanding
wymagający
dictation
dyktando
to do well at school
dobrze się uczyć
entrance examination
egzamin wstępny
essay
esej
form teacher
wychowawca klasy
fourth form
czwarta klasa
good marks
dobre oceny
grade
ocena
grammar school
szkoła średnia
groupwork
praca w grupach
headmaster
dyrektor szkoły
homework
zadanie domowe
to learn
uczyć się
lesson
lekcja
low marks
słabe oceny
mark
ocena
to mark
oceniać; ocenić
to miss classes
opuszczać lekcje
pairwork
praca w parach
to play hooky/truant
chodzić na wagary
primary school
szkoła podstawowa
public school
elitarna szkoła prywatna
pupil
uczeń
put up one's hand
zgłaszać się (s: apply oneself)
to repeat a year
powtarzać rok
school report (BRIT)
świadectwo szkolne
schooldays
szkolne lata
schooling
nauka szkolna
secondary school
szkoła średnia
subject of a lesson
temat lekcji
to take tests
pisać testy
to teach
uczyć; nauczać
teacher
nauczyciel
teaching aids
pomoce naukowe
vocational school
szkoła zawodowa