Level 2 Level 4
Level 3

Talk about past habits


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
He used to play football but now he plays tennis.
Zwykł grać w piłkę nożną, ale teraz gra w tenisa.
She used to be overweight but now she is slim.
Kiedyś miała nadwagę, ale teraz jest szczupła.
They used to have a large house but now they live in an apartment.
Kiedyś mieli ogromny dom, ale teraz mieszkają w mieszkaniu.
He used to be naughty but now he is a polite young man.
Kiedyś był niegrzeczny, ale teraz jest grzecznym młodym mężczyną.
Before I went to a therapist, I used to be depressed.
Zanim poszedłem do terapeuty, miałem depresję.
My uncle used to be in the army but now he is retired.
Mój wujek był kiedyś w wojsku, ale teraz jest na emeryturze.
It used to be cheap to buy a house in this neighbourhood but now it is more expensive.
Kiedyś można było tanio kupić dom w tej okolicy, ale teraz jest już drożej.
There used to be a lake here when I was young.
Kiedy byłem młody, było tu jezioro.
He didn't use to travel to France twice a year.
On nie zwykł podróżować do Francji dwa razy w roku.
When I was young, Tom didn't use to be my babysitter.
Tom nie był moim opiekunem, kiedy byłem młody.
Did they use to walk home from school in summer?
Czy oni zwykli w lecie wracać do domu na pieszo?
Did people use to have more children?
Czy ludzie zwykli mieć więcej dzieci?