Level 26
Level 27

Express conditions


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'm going for a walk later this afternoon even if it's raining.
Idę na spacer po południu, nawet jeśli będzie padał deszcz.
Even if you don't feel like it, you should try to exercise every day.
Nawet jeśli nie masz na to ochoty, powinieneś spróbować ćwiczyć codziennie.
Even if you take medicine, you need to rest.
Nawet jeśli bierzesz leki, potrzebujesz odpoczynku.
I wouldn't quit my job even if I won the lottery.
Nie rzuciłbym pracy, nawet jeśli wygrałbym na loterii.
I went to work this morning even though I had a headache.
Poszedłem dziś rano do pracy, mimo tego że bolała mnie głowa.
I have a lot of meetings today, so call me only if there's an emergency.
Mam dzisiaj wiele spotkań, więc dzwoń do mnie tylko w nagłym przypadku.
He visits his parents only if he needs money.
Odwiedza swoich rodziców tylko wtedy, gdy potrzebuje pieniędzy.
Take an umbrella in case it rains.
Weź parasol na wypadek gdyby zaczęło padać.
In case of an emergency, call this number.
W przypadku zagrożenia, należy zadzwonić pod ten numer.