Level 6 Level 8
Level 7

Przyjmowanie dziennikarzy


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a response
reakcja; odpowiedź
to respond
odpowiadać; reagować
an article
artykuł
an article on ...
artykuł na temat ...
to reveal
ujawniać
a secret
sekret; tajemnica
a population
populacja
growth
wzrost; rozwój
a fund
fundusz
human
ludzki
a right
prawo (do czegoś)
a human right
prawo człowieka
to publish
publikować
to establish
zakładać; ustanawiać
to maintain
utrzymywać; konserwować
to keep ... to oneself
zachować ... dla siebie
to keep a secret
dochować tajemnicy
personal
osobisty
powerful
potężny; silny