Level 6 Level 8

39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alternative energy
energia alternatywna
be into
interesować się
catch on
zyskać popularność
conserve
chronić
crop
plony, zbiory
cycle path
ścieżka rowerowa
dependent
zależny
die out
wymierać
do my bit
robić swoje
do with
przydać się
do without
obyć się bez czegoś
drought
susza
edible
jadalny
endangered
zagrożony
flood
powódź
go towards
zostać przeznaczony na
landscape
krajobraz
make do with
zadowolić się czymś
make sure
upewnić się
make sense
mieć sens
natural habitat
naturalne siedlisko
neighbourhood
sąsiedztwo
pedestrian
pieszy
pick up
nauczyć się, wychwycić
rainwater
deszczówka
report back
zdawać sprawozdanie
rooftop
dach
rural
wiejski
self-sufficient
samowystarczalny
shelter
schronienie
species
gatunek
toxic
toksyczny
traffic fumes
spaliny
urban
miejski
water shortage
niedobór wody
well
studnia
wheat
pszenica
wildlife
fauna i flora, dzika przyroda
wind energy
siła wiatru, energia wiatru