Level 2 Level 4
Level 3

Szkoła


174 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
biology
biologia
maths
matematyka
music
muzyka
geography
geografia
PE
wf
physics
fizyka
art
plastyka
history
historia
chemistry
chemia
RE
religia
IT
informatyka
foreign language
język obcy
humanities
nauki humanistyczne
science subjects
nauki ścisłe
revise for
powtarzać do
memorise
zapamiętywać
pass
zdać
take a test
mieć test
coursework
praca na lekcji
grade
ocena
term
semestr
cram
wkuwać
cheat
oszukiwać, ściągać
copy answers
spisywać odpowiedzi
catch
złapać
mock exam
egzamin próbny
past paper
arkusz z poprzednich lat
staff
personel, grono nauczycielskie, pracownicy
classmate
kolega z klasy
form tutor
wychowawca
caretaker
woźny
head teacher
dyrektor szkoły
hand in
oddać (np. zadanie)
check
sprawdzić
work on a project
pracować nad projektem
do research
poszukiwać informacji
give a talk on
wygłosić referat o
write
napisać
miss lessons
opuszczać lekcje
report
donieść na kogoś
take notes
robić notatki
make notes
robić notatki
give a presentation
wygłosić prezentację
make mistakes
robić błędy
work in pairs
pracować w parach
suspend
zawiesić w prawach ucznia
play truant
chodzić na wagary
timetable
plan lekcji
bell
dzwonek
absent
nieobecny
notebook
zeszyt
homework
zadanie domowe
dictation
dyktando
packed lunch
drugie śniadanie
break
przerwa
kit
zestaw, strój
sick note
zwolnienie z powodu choroby
concentrate
skupić się
laboratory
laboratorium
canteen
stołówka
corridor
korytarz
gym
sala gimnastyczna
staffroom
pokój nauczycielski
library
biblioteka
playground
plac zabaw
extracurricular activities
zajęcia pozalekcyjne
society
kółko
join
przyłączyć się
belong to
należeć do
member
członek
trip
wycieczka
voluntary work
praca w wolontariacie
take part in
brać udział w
fundraising
zbieranie funduszy
nursery
żłobek
secondary school
szkoła średnia
primary school
szkoła podstawowa
state school
szkoła państwowa
college
szkoła pomaturalna
public school
szkoła prywatna
coeducational school
szkoła koedukacyjna
solve problems
rozwiązywać problemy
carry out experiments
przeprowadzać eksperymenty
do exercises
robić ćwiczenia
draw
rysować
examine
badać, egzaminować
locker
szafka
computer room
sala komputerowa
office
gabinet, biuro
sports field
boisko szkolne
textbook
podręcznik
parents' evening
wywiadówka
certificate
świadectwo
register
dziennik
do a project
robić projekt
attend
uczęszczać na
make progress
robić postępy
fail
oblać, nie zdać
retake
zdawać ponownie
skip classes
opuszczać lekcje
prepare for
przygotowywać się do
get a degree
uzyskać stopień naukowy
drop out of
rzucić (np. szkołę)
private school
szkoła prywatna
single-sex school
szkoła tylko dla uczniów jednej płci
mixed school
szkoła koedukacyjna
do a course
odbyć kurs
take a gap year
zrobić sobie rok przerwy między szkołą średnią a studiami
do a degree in
studiować coś
do homework
odrabiać lekcje
take a break
zrobić sobie przerwę
double lesson
podwójna lekcja
Polish
język polski
diploma
dyplom
exam paper
arkusz egzaminacyjny
examination
egzamin
extra lessons
dodatkowe lekcje
take an exam
podejść do egzaminu
final exam
egzamin końcowy
get results
otrzymać wyniki
give marks
wystawić oceny
mark
ocena
oral
ustny
practical
praktyczny
written
pisemny
award
nagroda
certificate
świadectwo
graduate from
ukończyć (szkołę, studia)
scholarship
stypendium
bully
dręczyć, prześladować
coursebook
podręcznik
curriculum
program nauczania
deadline
termin wykonania pracy
essay
esej, wypracowanie
motivate
motywować
motivating
motywujący
present
prezentować, obecny
project work
praca projektowa
set homework
zadawać pracę domową
school bus
autobus szkolny
school year
rok szkolny
compulsory
obowiązkowy
optional
opcjonalny
headmaster
dyrektor szkoły
pupil
uczeń
student
uczeń, student
teacher
nauczyciel
classroom
sala lekcyjna
charity event
impreza charytatywna
club
klub
exchange trip
wycieczka w ramach wymiany
pay attention
uważać
summer camp
obóz letni
training
szkolenie
academy
uczelnia
high school
szkoła średnia
independent school
szkoła prywatna
kindergarten
przedszkole
university
uniwersytet
boarding school
szkoła z internatem
concerned
zaniepokojony
confused
zdezorientowany
disappointed
rozczarowany
emphasise
podkreślić
familiar
znajomy
frightened
przerażony
impressed
pod wrażeniem
in favour of
na korzyść, za czymś
live up to expectations
spełniać oczekiwania
lose count of
stracić rachubę
put a plan into action
wcielić plan w życie
rates
stawki
way too
o wiele za
struggle
wysilać się