Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde İspanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 91 kelime/ifade
español
İspanyolca; İspanyol
los padres
ebeveyn; anne-baba
la madre
anne
declarar
açıklamak; ilan etmek
la guerra
savaş
los deberes
ödevler
pedir
sipariş vermek; emir vermek
noviembre
Kasım
libre
özgür; hür
durante
boyunca; -dir (-dır)
el fin de semana
hafta sonu
una semana
bir hafta
el paso
adım
definitivamente
kesinlikle
opinar
fikir vermek; düşünmek
sobre
üstünde; hakkında; üzerinde
el tema
konu; tema
no lo sé
bilmiyorum
completamente
tamamen
llevar
getirmek; taşımak; giymek
porque
çünkü; bu nedenle
una vez
bir kez
treinta
otuz; 30
mejor
daha iyi
quince
on beş
el ejercicio
egzersiz
contra
karşı
normal
normal
también
de; da; ayrıca
más
daha fazla
el tiempo
zaman; hava
importante
önemli; hususi
tener que
zorunda olmak; mecbur olmak
existir
var olmak
entre
arasında
la cantidad
miktar; sayı
la tarea
görev; ödev
mandar
göndermek; emretmek
el niño; la niña
erkek çocuk; kız çocuk
tengo
sahibim; -m gerekiyor
en casa
evde
la responsabilidad
sorumluluk
trabajar
çalışmak
el colegio
okul
la cosa
şey; eşya
pasar
geçmek; (bir şeyi) vermek
la tarde
öğleden sonra; akşam
otro; otra
başka; öbür; diğeri
un poquito
birazcık; azıcık
necesitar
ihtiyacı olmak
suspender
kalmak (sınavda); askıya almak
la importancia
önem
defender
savunmak
la cuestión
soru; mesele
el punto de vista
bakış açısı
la vista
manzara; seyir
el profesor; la profesora
profesör, öğretmen
el caso
vaka; dava
necesario
gerekli; elzem
el trabajo
iş; emek
la clase
sınıf
el número
numara
crear
yaratmak; oluşturmak
el tren
tren
un estado
devlet; eyalet
la parte
kısım; part; bölüm
ahora
şimdi
la falta
faul
siempre
her zaman
imaginar
hayal etmek; düşünmek
salir
dışarı çıkmak; takılmak
jugar
oynamak; başlatmak
general
genel
ido
yok olmak
el estudio
çalışma
la cara
yüz
en la escuela
okulda
aprender
öğrenmek
deberías
-melisin (tekil, gayriresmi)
algo
bir şey; herhangi bir şey
pueden
yapabilirler
estar
olmak; şimdilik olmak
sin
-siz; -sız; olmadan
un día
bir gün
poner
koymak; yerleştirmek
estudiar
okumak; çalışmak
la educación
eğitim
imprescindible
vazgeçilmez; zorunlu; önemli
la opinión
görüş; kanaat
conseguir
almak; elde etmek
ganar
kazanmak; hak etmek

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın