Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde İspanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 119 kelime/ifade
necesitar
ihtiyacı olmak
básico
temel; basit; esas
la coma
virgül; nokta (ondalıklarda)
el millón
milyon
la persona
kişi
la situación
durum
quinto
beşinci; 5.
el país
ülke; devlet
la unión
sendika
europeo
Avrupalı
más
daha fazla
pobre
yoksul; fakir
sin
-siz; -sız; olmadan
contar
anlatmak; saymak
subir
yükselmek; yükseltmek; arttırmak
el precio
fiyat
la luz
ışık
el año
yıl
la mitad
yarı
el sueldo
maaş
pagar
ödemek
el alquiler
kira
siempre
her zaman
la palabra
söz; kelime
treinta
otuz; 30
la parte
kısım; part; bölüm
un estado
devlet; eyalet
hacia
-e doğru
el ciudadano
vatandaş
el derecho
hak
recibir
almak; edinmek
los ingresos
gelir
importar
önemli olmak; umursamak; önemsemek
el dinero
para
llegar
varmak; ulaşmak
igual
belki; eşit; denk
mismo
aynı; kendi
querido; querida
sevgili
las ganas
istek
irse
gidiyor olmak; gitmek
la mayoría
çoğunluk
el planeta
gezegen
creen
düşünürler
la manera
(bir şeyi yapma) yolu; yöntemi
entonces
o halde; öyleyse (çözüm)
África
Afrika
la economía
ekonomi
democrático
demokratik
el gas
gaz
crítico
önemli; kritik
venir
gelmek
el método
yöntem; yol
la ayuda
yardım
el interés
ilgi; çıkar; fayda
político
siyasi
la prueba
kanıt; test
el resultado
sonuç
muy
çok; fazla
disparar
vurmak; ateş etmek
demostrar
kanıtlamak; göstermek
podría
-ebilirim (öneri)
tratar
muamele etmek; davranmak; ilgilenmek
la salud
sağlık
la educación
eğitim
el acceso
erişim
discutir
tartışmak
por ejemplo
örneğin
el ejemplo
örnek
el caso
vaka; dava
comprobar
kontrol etmek
pesar
ağırlığında olmak
mejorar
gelişmek; iyileşmek
el fondo
ödenek; dip; yardım
la especie
türler
aplicar
uygulamak; başvurmak
la región
bölge
desde
-den beri
ochenta
seksen; 80
el efecto
etki
la tasa
oran
permitir
izin vermek
la hora
saat
el trabajo
iş; emek
mayor que ...
...'dan büyük
la versión
versiyon
famoso
ünlü
la medida
ölçüm; tedbir; önlem
contener
içermek
intentar
(bir şey yapmaya) çalışmak
reducir
azaltmak
la diferencia
fark
poner
koymak; yerleştirmek
la condición
şart; koşul
específico
özellikle
la cantidad
miktar; sayı
entre
arasında
sesenta
altmış
el euro
avro (€)
quince
on beş
imaginar
hayal etmek; düşünmek
tener
sahip olmak
el hijo
oğul
menos
daha az
el mes
ay
proponer
önermek; teklif etmek
los impuestos
vergiler
negativo
olumsuz
sobre
üstünde; hakkında; üzerinde
el sistema
sistem
acabar
bitirmek; sona erdirmek
aunque
rağmen; her ne kadar
ser
olmak
eliminar
çıkarmak
rico
zengin
el futuro
gelecek
quizás
belki
solucionar
çözmek
la empresa
şirket; firma
el trabajador
işçi

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın