Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 87 kelime/ifade
I guess so
sanırım öyle
to guess
sanmak
someone
birisi; biri
access
erişim
a phone
telefon
to find out
öğrenmek; ortaya çıkarmak
staff
personel
necessarily
mutlaka; zorunlu
to want
istemek
to share
paylaşmak
a message
mesaj
medical
tıbbi
a detail
ayrıntı; detay
a photo
fotoğraf
the contact
iletişim
social media
sosyal medya
quite
oldukça
actually
aslında
to stop
durmak
a reason
sebep
police
polis
a problem
sorun
generally
çoğunlukla; genellikle
to expect
beklemek; ummak
to handle
ele almak; tutmak
data
veri
possible
mümkün
anything
hiçbir şey (olumsuz ve soru)
to get
almak; olmak; anlamak
to arrest
tutuklamak
why?
neden?
to come
gelmek
a house
ev
communication
iletişim
a year
yıl
to search
aramak
ruling
hüküm
a regulation
bir düzenleme
to keep
devam etmek; saklamak; tutmak
a record
kayıt; rekor
to need
ihtiyacı olmak
something
bir şey (olumlu)
to show
göstermek
whatever
her neyse
because
çünkü
money
para
to think
düşünmek
kind
nazik; tür
property
mülk
to own
sahibi olmak
legal
yasal
the permission
izin
also
de; da (hem de)
really?!
gerçekten mi?!
to tell
anlatmak; söylemek
crime
suç
necessary
gerekli
to look
bakmak; görünmek
a look
bakış; görünüş
people
insanlar
to inform
bilgilendirmek
a right
hak
to charge
şarj etmek; ücretlendirmek
a suspect
şüpheli
completely
tamamen
unfair
adaletsiz
the abuse
taciz
technology
teknoloji
the prevention
önleme
to provide
sağlamak
everything
her şey
a board
kurul
the statistics
istatistik
probably
büyük olasılıkla
to happen
olmak; meydana gelmek
to go
gitmek; çıkmak
to connect
bağlamak; birleştirmek
to explain
açıklamak
fully
tamamen; eksiksiz
still
hâlâ; durgun
advice
tavsiye
to allow
izin vermek
regular
düzenli; müdavim
around
etrafında; yaklaşık; civarı
just
ibaret; adil; sadece
look at that
şuna bak
now
şimdi

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın