Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 100 kelime/ifade
to come
gelmek
to take
getirmek; almak; kabul etmek
a seat
koltuk
darling
hayatım
a name
ad; isim
for you
senin için
to get
almak; olmak; anlamak
sort of
sayılır; gibi
a symbol
bir sembol
really?!
gerçekten mi?!
life
hayat; yaşam
to change
değiştirmek
a moment
dakika
when
ne zaman; -dığında; -ken
a mum
anne
a house
ev
stuff
şeyler
a god
tanrı
to think
düşünmek
broken
kırık; bozuk
back
arka; geri
just
ibaret; adil; sadece
literally
kelimenin tam anlamıyla
to lie down
yatağa uzanmak
a day
gün
worse
daha kötü
nothing
hiçbir şey
comfortable
rahat
anywhere
herhangi bir yer
a toilet
tuvalet
to feel
hissetmek; dokunmak
because
çünkü
bad
kötü
a feeling
duygu
something
bir şey (olumlu)
to need
ihtiyacı olmak
a hospital
hastane
right now
şu anda
a brother
erkek kardeş
a baby
bebek
to shut
kapatmak
true
doğru
initially
başlangıçta
a symptom
belirti
to talk
konuşmak; anlatmak
milk
süt
to kick
vurmak; tekme atmak
never
hiç; asla; hiçbir zaman
anything
hiçbir şey (olumsuz ve soru)
probably
büyük olasılıkla
to hear
duymak; dinlemek; haber almak
entire
tüm
a daughter
kız çocuk
awesome
harika
do you know ...?
biliyor musun ...?
to want
istemek
obviously
belli ki
quite
oldukça
nice
hoş; güzel
a birthday
doğum günü
together
birlikte
whereabouts
nerede; neredeyse
always
her zaman; hep
a capture
yakalama
a sound
ses
a story
hikâye
a reason
sebep
to ask
sormak
to do
yapmak
a flower
çiçek
a school
okul
a tradition
bir gelenek
gone
gitmiş; yok olmuş
inside
içeri
a colour
renk
the rest
geri kalan
to work
çalışmak; işe yaramak
a look
bakış; görünüş
pretty
oldukça; güzel
actually
aslında
a boy
erkek çocuk
to bug
rahatsız etmek; dinlemek
to represent
temsil etmek
young
genç
a sister
kız kardeş
hard
zor
to pick
seçmek; almak
love
aşk
an idea
fikir
cool
havalı; soğuk
I could
-ebildim; -ebilirim
difficult
zor
glad
memnun; mutlu
to go through
geçirmek; tecrübe etmek
a thing
şey
sure
emin; tabi
pregnant
hamile
a date
buluşma; tarih; randevu
a shape
bir şekil
what's your name?
adın(ız) ne?

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın