Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 168 kelime/ifade
polite
kibar
people
insanlar
early
erken
an age
çağ; yaş
too much
çok fazla (sayılamayan); fazla
few
birkaç
aside
kenar; yanı sıra
always
her zaman; hep
to ask
sormak
other
diğer; diğeri
to live
yaşamak; (bir şehirde) oturmak
a stick
çubuk
to stick
yapışmak; yapıştırmak
a topic
konu
to find
bulmak
a newspaper
gazete
to accuse
suçlamak
a charge
ücret; suçlama
to charge
şarj etmek; ücretlendirmek
the self
öz; benlik
ruling
hüküm
to fail
başarısız olmak
to distinguish
ayırt etmek
between
arasında
different
farklı
a way
yol; bakım; yöntem
to talk about ...
... hakkında konuşmak; ... -den konuşmak
sometimes
bazen
to forget
unutmak
better
daha iyi
worse
daha kötü
to share
paylaşmak
a detail
ayrıntı; detay
life
hayat; yaşam
to determine
belirlemek
only
sadece; tek
particular
belli; özel
to discuss
tartışmak
however
ancak; buna rağmen
never
hiç; asla; hiçbir zaman
to win
kazanmak; birinci olmak
the comfort
rahatlık
to comfort
rahatlatmak
a couple
çift; beraberlik
to bring
getirmek
single
bekâr; tek
to confess
itiraf etmek
vulnerable
savunmasız
to hear
duymak; dinlemek; haber almak
sad
mutsuz
to seem
gibi görünmek
to wish
dilemek
over
üzerinden
anything
hiçbir şey (olumsuz ve soru)
anyone
herhangi biri; hiç kimse
to learn
öğrenmek
often
çoğu kez
basic
temel
a human
insan
nature
doğa
the truth
gerçek
more
biraz daha; daha
when
ne zaman; -dığında; -ken
a failure
bir başarısızlık
deeply
derinden
alone
yalnız
difficulty
zorluk; güçlük
easy
kolay
a suspect
şüpheli
unique
benzersiz
trouble
sorun; belâ; dert
evidence
kanıt
around
etrafında; yaklaşık; civarı
financial
mali
creative
yaratıcı
a success
başarı
constantly
sürekli
pepper
karabiber
a conversation
sohbet
subtle
hafif; belli belirsiz
children
çocuklar
to accomplish
başarmak; başarıyla tamamlamak
ultimately
sonuçta; sonuç olarak
to promote
teşvik etmek
a promotion
bir terfi
promotional
tanıtım
to try
denemek
labour
işçi
under
altında
to impress
etkilemek
to apply
uygulamak; başvurmak
a model
model
a relationship
ilişki; alaka
the popularity
popülarite; bilinirlik
a fact
gerçek
to select
seçmek
the selection
seçim
context
bağlam
perhaps
belki
to seek
aramak; peşinde koşmak
they're my parents
benim ebeveynlerim
to need
ihtiyacı olmak
to help
yardım etmek
successful
başarılı
the rest
geri kalan
to rest
dinlenmek; istirahat etmek
enormous
devasa
a problem
sorun
to put
koymak
effort
emek; çaba
perfect!
mükemmel!; kusursuz
because
çünkü
external
dış
sex
cinsiyet; cinsel ilişki
to approve
onaylamak
the approval
onay
a family
aile
worried
endişeli
pretty
oldukça; güzel
a wound
yara
to wound
yaralamak
of course
elbette; tabii ki
dangerous
tehlikeli
to laugh
gülmek
social media
sosyal medya
a field
tarla; saha; alan
a day
gün
a point
anlam; sayı; nokta
to point
işaret etmek
to get
almak; olmak; anlamak
close
yakın
a thing
şey
wrong
yanlış, hatalı
a hand
el
a friendship
arkadaşlık
a flower
çiçek
to flow
akmak
to acknowledge
kabul etmek; benimsemek
once
bir kere
something
bir şey (olumlu)
valuable
değerli
someone
birisi; biri
even
hatta; eşit
key
önemli; anahtar
to spend
harcamak
to look
bakmak; görünmek
a look
bakış; görünüş
strong
güçlü
a world
dünya
really?!
gerçekten mi?!
somewhat
biraz; bir dereceye kadar
embarrassed
mahçup olmak; utanmak
anxious
endişeli
a bit
biraz
to end
sonlandırmak
stranger
yabancı
love
aşk
a film
film
to want
istemek
to keep
devam etmek; saklamak; tutmak
a thought
düşünce
to consider
göz önüne almak
to support
takım tutmak
to visit
ziyaret etmek
a shop
market; mağaza
a link
bir bağlantı
to link
bağlamak; ilişkilendirmek
a screen
ekran

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın