Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 89 kelime/ifade
a sample
örnek
a satellite
bir uydu
satisfied
memnun; tatmin olmuş
to satisfy
tatmin etmek
the savings
tasarruflar
a scale
bir ölçek; bir terazi
schedule
program; plan
a scheme
bir düzen; şema
to scream
çığlık atmak
a screen
ekran
a seat
koltuk
a sector
sektör
secure
güvenli
to seek
aramak; peşinde koşmak
to select
seçmek
a selection
bir seçim
the self
öz; benlik
senior
üst düzey
sense
anlam
sensitive
hassas
a sentence
cümle; tümce
a sequence
dizi
a session
bir oturum
to settle
çözmek; yerleşmek
severe
ciddi; ağır
a shade
gölge
a shadow
bir gölge
shallow
sığ
a shame
ayıp
a shape
bir şekil
a shelter
bir sığınak
a shift
bir vardiya
a ship
gemi
to shock
şok etmek; şoklamak
shocked
şaşırmış
a shooting
çatışma
a shot
atış; deneme; şans
significant
kayda değer
significantly
önemli ölçüde
the silence
sessizlik
the silk
ipek
sincere
samimi; içten
a slave
bir köle
a slide
slayt; kaydırak
slight
hafif; az
to slip
kaymak
a slope
eğim; meyil
solar
güneş; güneşle ilgili
somewhat
biraz; bir dereceye kadar
a soul
bir ruh
a specialist
bir uzman
a species
tür
a speed
hız
spiritual
manevi
to split
bölmek
a sponsor
bir sponsor
a spot
leke; nokta
to spread
yaymak; sürmek
a stable
ahır
a stage
sahne
to stand
ayakta durmak; dayanmak
to stare
dik dik bakmak
a status
durum
steady
sabit; düzenli
the steel
çelik
steep
dik; fahiş
a step
adım
sticky
yapışkan; yapış yapış
stiff
sert; çetin
a stock
stok
a stream
akarsu; kaynak
a stretch
esneme; gerinme
strict
katı
to strike
vurmak; grev yapmak
a structure
yapı
to struggle
mücadele etmek
stuff
şeyler
a subject
özne; konu; ders
to submit
göndermek; sunmak; ibraz etmek
a sum
toplam
the surgery
ameliyat; cerrahlık
to surround
çevrelemek
surrounding
çevreleyen
a survey
anket; araştırma
a suspect
şüpheli
to swear
küfretmek; yemin etmek
to sweep
süpürmek; taramak
to switch
değiştirmek; geçiş yapmak
the sympathy
sempati

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın