Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 91 kelime/ifade
to edit
düzenlemek
an edition
bir baskı; sayı
efficient
verimli
elderly
yaşlı
to elect
seçmek
elsewhere
başka yerde
to emerge
ortaya çıkmak
emotional
duygusal
an emphasis
bir vurgu
to emphasize
vurgulamak; altını çizmek
to enable
etkinleştirmek; olanak vermek
to encounter
karşılaşmak; karşı karşıya gelmek
to engage
başlamak; bağlanmak; tutmak
to enhance
geliştirmek
an enquiry
sorgu; soruşturma
to ensure
sağlamak
the enthusiasm
coşku; heves
enthusiastic
hevesli
entire
tüm
entirely
tamamen
equal
eşit; denk
to establish
saptamak; oluşturmak; kurmak
an estate
mülk; emlak
an estimate
bir tahmin
ethical
etik
to evaluate
değerlendirmek
even
hatta; eşit
evil
kötü; kötülük
an examination
sınav; muayene
an excuse
bir bahane
executive
yönetici; idareci
the existence
varlık; varoluş
an expectation
bir beklenti
an expense
gider; masraf
the exploration
keşif
to expose
maruz bırakmak; ifşa etmek
to extend
uzatmak
an extent
bir ölçüde
external
dış
extraordinary
olağanüstü
extreme
aşırı
a facility
bir tesis
failure
başarısızlık
faith
iman; inanç
a fault
bir kusur; bir hata
a favour
iyilik
a feather
bir tüy
a fee
bir ücret
to feed
beslemek
feedback
geri bildirim
to feel
hissetmek; dokunmak
a fellow
bir arkadaş
a figure
rakam; şekil
a file
bir dosya
to finance
finanse etmek
a finding
bir bulgu
a firm
şirket
to fix
tamir etmek
a flame
alev
a flash
flaş; parıltı
flexible
esnek
to float
yüzmek; suyun üstünde kalmak
a fold
kat; kıvrım
folding
katlamak
following
takip
to forgive
affetmek
former
eski; önceki
the fortune
şans; servet
forward
ileri; yönlendirmek
to found
kurmak; tesis etmek; temelini atmak
free
özgür; bedava; müsait
freedom
özgürlük
the frequency
frekans; sıklık
fuel
yakıt
fully
tamamen; eksiksiz
a function
bir fonksiyon; işlev
a fund
ödenek
fundamental
temel
the funding
fonlama
furthermore
ayrıca; dahası
to gain
kazanmak
a gang
bir çete
to generate
üretmek
a genre
bir tür
to govern
yönetmek; hükmetmek
to grab
kapmak
a grade
kademe; derece
gradually
yavaş yavaş; aşama aşama
grand
büyük; muhteşem
a grant
bir hibe
a guarantee
bir garanti

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın