Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 115 kelime/ifade
to start
başlamak
a doctor
doktor
a test
test
because
çünkü
quite
oldukça
sort of
sayılır; gibi
next
gelecek; sonraki; ileri
a day
gün
sugar
şeker
a level
seviye; düzey
high
yüksek
to come
gelmek
to think
düşünmek
to leave
ayrılmak; bırakmak
thirty
otuz; 30
time
zaman; saat
to put
koymak
more
biraz daha; daha
few
birkaç
when
ne zaman; -dığında; -ken
hard
zor
to get
almak; olmak; anlamak
soon
birazdan; yakında
a trial
deneme; duruşma
to help
yardım etmek
really?!
gerçekten mi?!
basic
temel
to work
çalışmak; işe yaramak
to allow
izin vermek
to understand
anlamak; kavramak
to see
görmek; anlamak; görünmek
to apply
uygulamak; başvurmak
general
genel; general
practice
pratik
to learn
öğrenmek
early
erken
a study
çalışma; inceleme
after
sonra; -den sonra
first
birinci; 1.
a year
yıl
to find
bulmak
everybody
herkes
gone
gitmiş; yok olmuş
a room
oda
only
sadece; tek
to go
gitmek; çıkmak
food
yiyecek
just
ibaret; adil; sadece
a second
saniye
energy
enerji
third
üçüncü; 3.
fourth
dördüncü; 4.
a feeling
duygu
better
daha iyi
actually
aslında
probably
büyük olasılıkla
a change
değişim
never
hiç; asla; hiçbir zaman
ever
hiç (sorularda)
a thing
şey
towards
-e doğru
an end
son
to end
sonlandırmak
to drop
düşürmek; bırakmak
sixty
altmış; 60
sudden
ani
people
insanlar
able
yapabilmek
around
etrafında; yaklaşık; civarı
recently
son zamanlarda
different
farklı
sixteen
on altı; 16
other
diğer; diğeri
a position
pozisyon; konum
blood
kan
blood pressure
kan basıncı
pressure
basınç
butter
tereyağı
twelve
on iki; 12
a week
hafta
a body
vücut
fat
şişman
a behaviour
davranış
the authorities
yetkililer
normal
normal
the UK
Birleşik Krallık
behind ...
arkasında...; arkada
to manage
idare etmek; yönetmek
of course
elbette; tabii ki
money
para
to support
takım tutmak
research
araştırma
to thank
teşekkür etmek
possible
mümkün
to try
denemek
to feel
hissetmek; dokunmak
young
genç
to take
getirmek; almak; kabul etmek
to need
ihtiyacı olmak
a mind
akıl
a term
dönem; tabir
to keep
devam etmek; saklamak; tutmak
weight
ağırlık; kilo
new
yeni
life
hayat; yaşam
amazing
şaşırtıcı; inanılmaz
to want
istemek
to fit
uymak; sığmak
healthy
sağlıklı
to turn
dönmek
pretty
oldukça; güzel
large
büyük; geniş
back
arka; geri
to say
söylemek; demek
fifty
elli; 50

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın