Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 87 kelime/ifade
to go
gitmek; çıkmak
aggressive
saldırgan; agresif
to be going ...
... gitmek; ... gidiyor olmak
to ask
sormak
to care
önemsemek; ilgilenmek
twelve
on iki; 12
a quid
bir sterlin
to create
yaratmak; oluşturmak
alright
iyi; pekala
today
bugün
whose
ki onun; kimin
first
birinci; 1.
young
genç
a concern
alâka; ilgi; kaygı
to want
istemek
to get
almak; olmak; anlamak
good morning!
Günaydın!
a morning
sabah
to appoint
atamak
to carry
taşımak
to assess
değerlendirmek
the employment
istihdam
to allow
izin vermek
to walk
yürümek; -e girmek
more
biraz daha; daha
fifty
elli; 50
meter
metre
to raise
kaldırmak
to put
koymak
something
bir şey (olumlu)
a pocket
cep
to do
yapmak
trouble
sorun; belâ; dert
a hospital
hastane
still
hâlâ; durgun
a year
yıl
anywhere
herhangi bir yer
near
yakınında; yanında
a family
aile
only
sadece; tek
a job
to apply
uygulamak; başvurmak
online
çevrimiçi
a computer
bilgisayar
to need
ihtiyacı olmak
to run
koşmak; yürütmek
a mouse
fare
a screen
ekran
to come
gelmek
just
ibaret; adil; sadece
a gun
tabanca
a circle
bir çember; bir daire
a shot
atış; deneme; şans
a door
kapı
a lock
kilit
to call
yardım istemek; çağırmak
police
polis
what about you?
Peki ya sen?
ruling
hüküm
a way
yol; bakım; yöntem
a question
soru
medical
tıbbi
to qualify
nitelik kazanmak; vasıflandırmak; nitelendirmek
major
büyük; önemli
a heart attack
kalp krizi
I'm a doctor
Ben doktorum.
supposed
sözde
back
arka; geri
to work
çalışmak; işe yaramak
yet
henüz
afraid
korkmuş
must
gerekli; zorunlu
to continue
devam etmek
a look
bakış; görünüş
to look for
aramak
a benefit
fayda; çıkar
frozen
dondurulmuş
a mistake
hata
to exist
var olmak
nothing
hiçbir şey
a kid
çocuk
amazing
şaşırtıcı; inanılmaz
people
insanlar
to lose
zarar etmek; kaybetmek
everything
her şey
when
ne zaman; -dığında; -ken
the self
öz; benlik

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın