Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 91 kelime/ifade
many
birçok (sayılabilir isimlerle)
people
insanlar
just
ibaret; adil; sadece
to see
görmek; anlamak; görünmek
to need
ihtiyacı olmak
to imagine
hayal etmek; düşünmek
social
sosyal
experience
tecrübe
never
hiç; asla; hiçbir zaman
ever
hiç (sorularda)
to call
yardım istemek; çağırmak
when
ne zaman; -dığında; -ken
money
para
tidy
düzenli; tertipli
away
uzak
every
her
a pound
pound (£)
to tell
anlatmak; söylemek
evidence
kanıt
unfair
adaletsiz
better
daha iyi
help
yardım
probably
büyük olasılıkla
to get
almak; olmak; anlamak
shoes
ayakkabı
to show
göstermek
a show
gösteri
good
iyi
really?!
gerçekten mi?!
excellent
mükemmel
full
dolu
to put
koymak
to try
denemek
time
zaman; saat
to become
olmak; dönüşmek
a toy
oyuncak
an interview
röportaj; mülakat
both
her ikisi de
to notice
fark etmek
an attitude
tutum
a high
yüksek bir
high
yüksek
over
üzerinden
nervous
kaygılı; endişeli
nothing
hiçbir şey
to relax
dinlenmek
until
-e kadar
to look
bakmak; görünmek
a job
congratulations!
tebrikler!
born
doğmak
certain
kesin
something
bir şey (olumlu)
more
biraz daha; daha
a brother
erkek kardeş
confidence
güven
tenth
onuncu; 10.
to ask
sormak
excited
heyecanlı
equal
eşit; denk
clean
temiz
how much
ne kadar (sayılamayan isimlerden önce)
to care
önemsemek; ilgilenmek
without
-siz; -sız; olmadan
loud
yüksek
someone
birisi; biri
great
müthiş
look at that
şuna bak
behind ...
arkasında...; arkada
a price
fiyat
to remember
hatırlamak
to want
istemek
whole
tüm
few
birkaç
angry
kızgın
to grow
büyümek; yetişmek
because
çünkü
to prove
ispatlamak
small
küçük
a number
sayı; numara
natural
olağan; doğal
talented
yetenekli
sailing
yelken sporu
past
geçmiş; bitmiş; geçe
themselves
kendileri
convincing
ikna edici
to own
sahibi olmak
an opinion
fikir
a world
dünya
only
sadece; tek
to watch
izlemek

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın